BIV

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

U bent hier

Alles over de BIV-bijdrage

Alles over de BIV-bijdrage

Aangemaakt op: 19/12/2017
Laatste update: 01/04/2022

 

Het jaarlijks betalen van de BIV-bijdrage is verplicht voor elk lid van het Instituut, met andere woorden voor elke vastgoedmakelaar.

Dat is zo bepaald door het Reglement van inwendige orde, hoofdstuk III). Wie de jaarlijkse bijdrage niet betaalt, riskeert een schorsing van de ledenlijst, wat inhoudt dat hij of zij het beroep niet meer mag uitoefenen.

OPGELET. Je ontvangt het formulier per brief op je officiële adres. Dankzij de verbinding met de databank van het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid beschikken we altijd over je meest recente privé-adres en hoef je hier zelf niets voor te doen. Je professionele gegevens (kantooradres, vennootschappen, ...) kan je wel nog steeds updaten via je persoonlijke account (inloggen), net als je privételefoonnummer en je privé-e-mailadres.

BIV-bijdrage 2022

Natuurlijke personen

  Bijdrage
Titularissen
Bestaande stagiairs
€ 815,00 (*)
Nieuwe stagiairs (enkel eerste aansluitingsjaar) Bij inschrijving tussen 01/01 en 30/06/2022 € 765,00 (**)
Bij inschrijving tussen 01/07 en 31/12/2022 € 382,50 (**)
Stagiairs en titularissen die wederingeschreven worden Bij wederinschrijving tussen 01/01 en 30/06/2022 € 815,00 (*)
Bij wederinschrijving tussen 01/07 en 31/12/2022 € 407,50 (*)

 

(*) Wie enkel ingeschreven is op de deelkolom van syndici is de CFI-bijdrage niet verschuldigd. Het volstaat dus om € 19,09 in mindering te brengen van deze bedragen.

(**) Bij je inschrijving betaal je € 125 dossierkosten. Dat bedrag (voor dossierkosten) wordt vervolgens integraal van je eerste bijdrage afgetrokken… De dossierkosten worden niet terugbetaald in geval van een weigering van de inschrijving.

Rechtspersonen

De BIV-bijdrage 2022 voor de rechtspersonen ingeschreven op het Tableau der titularissen bedraagt € 447,00.

Lees meer over de erkenning van rechtspersonen.

Drie pijlers

Deze bijdrage bestaat sinds 2016 uit drie componenten:

  • het BIV-lidgeld,
  • de CFI-bijdrage,
  • en de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering en financiële borgstelling.

Zo kan het Instituut zich elke dag blijven inzetten voor jou en je imago door de niet-erkende, illegale makelaars en rotte appels uit de mand te halen, maar ook door de kennis van vastgoedmakelaars voortdurend te helpen groeien (vorming, e-learning, helpdesk...).

Met je BIV-lidgeld draag je bij aan de goede en onafhankelijke werking van het Instituut. Dankzij die middelen kunnen we ons elke dag blijven inzetten voor jou. Zittingen organiseren van de Nationale Raad, de Kamers of het Bureau, vorming op touw zetten, e-learningcurssusen ontwikkelen, een juridische helpdesk aanbieden, regelmatig communiceren, materiaal aankopen, lonen uitbetalen... Stuk voor stuk zijn dit zaken die dankzij de BIV-lidgelden kunnen bestaan.

De CFI-bijdrage, die iedere vastgoedmakelaar jaarlijks aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking of “Antiwitwascel” dient over te maken, innen we en storten we integraal door. Wie enkel ingeschreven is op de deelkolom van syndici is de CFI-bijdrage niet verschuldigd.

Voor de premie voor de collectieve BIV-verzekeringspolis (burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en financiële borgstelling) werken we met een gelijkaardig principe sinds 2016. 

Goedgekeurd

De bedragen worden jaarlijks goedgekeurd door de voogdijminister van het BIV, de minister van middenstand.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van het BIV vind je op elk overschrijvingsformulier dat je ontvangt: BE42 2100 7181 9054.

BIC: GEBABEBB

In schijven

Mits voorafgaandelijk akkoord, is er een mogelijkheid om een afbetalingsplan te bekomen, waarbij het totale verschuldigde bedrag in maximaal 2 opeenvolgende maandelijkse schijven kan afbetaald worden. Er wordt per afbetalingsschijf een administratiekost van 5 euro aangerekend.

Het verzoek tot het bekomen van een afbetalingsplan moet gericht worden aan stefaan.jonckheere@biv.be.

Fiscaal aftrekbaar

De bijdrage die je jaarlijks aan het BIV betaalt, is wel degelijk fiscaal aftrekbaar, zo bevestigde een fiscale omzendbrief.

Als vastgoedmakelaar voldoe je immers aan alle voorwaarden om je BIV-bijdrage te kunnen aftrekken:

  • het beroep is gereglementeerd;
  • een wet of KB beschermt de beroepstitel;
  • het beroep staat onder supervisie van een orde of beroepsinstituut dat is gecreëerd door een wet of KB;
  • het lidmaatschap is verplicht om het beroep te kunnen uitoefenen;
  • de bijdrage is verplicht om lid te kunnen zijn.
Was dit artikel nuttig?