Herbestemming Religieus Vastgoed 2020

Organisator: SPRYG Real Estate Academy
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren6.00

INLEIDING DOOR MODERATOR
Bij herbestemming of herontwikkeling van religieus vastgoed groeit de economische waarde enorm. Moderator Prof.dr. Koenraad Van Cleempoel is verbonden aan de UHasselt en coördinator van de internationale masteropleiding 'Adaptive Reuse, Exploring Spatial Potentials and Poetics of the Existing'. Hij geeft een overzicht van het historisch religieus erfgoed in Vlaanderen en de mogelijkheden voor herbestemming. Hij legt de focus hierbij op het verschil tussen de herbestemming van kerken, niet-kapellen en kloosters.

ACTUEEL OVERZICHT EN KERKENBELEIDSPLANNEN
Jonas Danckers, wetenschappelijk medewerker onroerend religieus erfgoed Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC), bespreekt de actuele ontwikkelingen en specifieke problematieken op het vlak van het onroerend religieus erfgoed. Daarbij gaat hij ook in op de leegstandsbestrijding middels herbestemming en herontwikkelingen. Ook komt aan bod de visie van de kerk tegenover herontwikkeling en de kerkenbeleidsplannen. Hij gaat in op het verschil tussen een kerkbeleidsplan (subsidies voor restauratie van beschermde en niet-beschermde kerken), meerjarenplan en beheersplan.

ONTWIJDING & HERBESTEMMING: LANGETERMIJNVISIE OP PAROCHIEKERKEN
Met de kerkelijke beleidsplannen wordt in kaart gebracht welke parochiekerken in de toekomst gebruikt worden voor de eredienst en welke gebouwen een dubbele religieuze functie krijgen (nevenbestemming). Daarnaast kan het religieus vastgoed ook volledig onttrokken worden aan de eredienst en een nieuwe functie krijgen (herbestemming). Waar liggen de opportuniteiten? U hoort Kanunnik Joris De Jonghe, vicaris-generaal, bevoegd voor administratieve en juridische zaken, het kerkelijk patrimonium en officiaal en verantwoordelijke voor de dienst kerkfabrieken. Hij neemt u mee in de langetermijnvisie van het Bisdom Gent en toekomstmogelijkheden van parochiekerken. Vervolgens gaat hij in op de richtlijnen van bisdommen in medegebruik of alleengebruik van kerken.

INVESTEREN & FINANCIERING RELIGIEUS VASTGOED
Erwin Vrijens, head of Real Estate PMV, geeft aan de hand van diverse cases een brede blik op het investeren in religieus vastgoed. Hij neemt u mee in de financiering van een respectvolle herontwikkeling van het religieus patrimonium. Zo behandelt hij onder meer de nieuwe visie op erfgoed, publieke erfgoedontwikkeling en publieke erfgoedfinanciering. Tevens gaat hij daarbij in op het opzetten van Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) met steden en gemeenten.

FISCALE ASPECTEN RELIGIEUS VASTGOED
Niet alleen juridisch en organisatorisch, maar ook fiscaal is her- of nevenbestemming van kerkelijk vastgoed een ingewikkeld vraagstuk. Wim Vermeulen, Tax and Private Client Lawyer bij Cazimir Advocaten, geeft een overzicht van de juridisch-fiscale aspecten bij transformatie van religieus vastgoed. Hij gaat in op enkele publieke en private aspecten bij deze transformatieopgave.

HERBESTEMMING RELIGIEUS VASTGOED VANUIT VLAAMSE OVERHEID
Het gebruik van kerken is steeds minder of anders en men moet creatief op zoek naar oplossingen om kerkgebouwen te voorzien van een nieuwe maatschappelijke functie. Administrateur-generaal Sonja Vanblaere, Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed, geeft aan de hand van concrete cases een overzicht van de opportuniteiten voor beschermde kerken en niet-beschermde kerken. Vanuit de erfgoedwaarde van het religieus vastgoed neemt zij u mee in de benaderingswijze voor een kwalitatieve- en respectvolle herbestemming ten behoeve van een gevarieerd Vlaams kerkpatrimonium.

BUSINESS CASES: AANPAK STAD LEUVEN
Onlangs keurde Stad Leuven een kerkenbeleidsplan goed. Het plan gaat over het (her-)gebruik van 20 parochiekerken. Joke Buijs, teamcoördinator onroerend erfgoed, neemt u mee in de visie van de Stad Leuven. Aan de hand van meerdere case studies geeft zij handvatten bij herbestemming van religieus erfgoed in het algemeen en kerken in het bijzonder. Vanuit de beleidsstandpunten geeft zij een overzicht van de opportuniteiten en knelpunten bij herbestemming van religieus vastgoed. Daarbij wordt tevens gekeken vanuit zowel het financieel als het maatschappelijk rendement en gaat de aandacht eveneens uit naar de samenwerking tussen publiek en privaat.

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
10/03/2020 in ANTWERPEN 09:30 - 17:00 75
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Prof. dr. Koenraad Van Cleempoel, Jonas Danckers, Kanunnik Joris De Jonghe, Erwin Vrijens, Wim Vermeulen, Sonja Vanblaere, Joke Buijs