BIV

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

U bent hier

Wat als ik met een schadegeval zit?

Wat als ik met een schadegeval zit?

Aangemaakt op: 19/12/2017
Laatste update: 19/01/2022

Als BIV-lid ben je verzekerd

Alle BIV-leden zijn sinds 1 januari 2016 automatisch in orde met de verzekerings- en borgstellingsplicht via een collectieve polis die het BIV heeft onderschreven met verzekeraar AXA Belgium NV. Sta je op de Nederlandstalige taalrol, dan heb je Concordia als verzekeringsmakelaar. Voor wie op de Franstalige taalrol staat, is dit Marsh.

Belangrijke eerste stappen

Tip: Voor je ook maar enige andere handeling stelt, neem contact met de verzekeringsmakelaar/tool. Stel zeker niet zelf een advocaat aan.

Schade-aangifte indienen

Die verzekeringsmakelaars hebben een tool gecreëerd waar je je schadeaangiften online kan indienen en raadplegen. 

Concordia geeft volgende procedure mee voor wanneer je met een schadegeval geconfronteerd wordt.

Je ontvangt een vraag tot schadevergoeding? Je wordt aansprakelijkheid gesteld? Je ontdekt een diefstal, verduistering van gelden,…

Belangrijk is dat je nooit overgaat tot enige erkenning van aansprakelijkheid, noch een belofte van (gedeeltelijke) schadevergoeding doet. Van zodra je aansprakelijkheid mogelijks betrokken is, neemt de BA-verzekeraar de leiding van het geding over. Het is dan ook belangrijk dat je de belangen van de betreffende verzekeraar niet reeds uitholt alvorens men een standpunt heeft kunnen innemen. Mogelijke stellingname is dan ook niet tegenstelbaar aan de verzekeraar en gebeurt dus op eigen risico.

Ga naar het IT-platform via https://www.marshconnect.eu/bivMC.htm.

Introductiescherm van MarshConnect voor BIV

Klik op de knop ‘Naar schadeaangifte formulier’.

Vul alle nodige gegevens aan (de noodzakelijke gegevens herken je aan het geel gemarkeerde veld, of voor mensen die lijden aan daltonisme: elk veld welk voorafgegaan wordt door een vierkant).

Bovendien kan je al van bij het begin dienstige elementen toevoegen aan je dossier, bijvoorbeeld foto’s, een ingebrekestelling, herstelbestek,…

Nadat de aangifte afgerond is, verbinden wij er ons toe een ontvangstmelding binnen de 24 uur over te maken met vermelding van het geopende dossier. Bijkomend zal je een e-mail ontvangen waarin je je persoonlijke login-gegevens aantreft zodat je op ieder ogenblik je dossier kan consulteren.

De privacy dragen wij hoog in het vaandel: wij garanderen dat louter de verzekeraar evenals de bevoegde verzekeringsmakelaar kennis kunnen nemen van je persoonlijke gegevens, andere partijen (bijvoorbeeld het BIV zelf) hebben hier geen toegang toe.

Via dit formulier kan je minstens tijdelijk nog een schadeaangifte indienen. Het is evenwel de bedoeling dat op termijn uitsluitend nog het digitale platform wordt aangewend. We raden je dan ook nu al sterk aan om het platform te gebruiken!

Vennootschap

De rechtspersonen waar BIV-leden hun vastgoedmakelaarsactiviteiten mee uitoefenen of de leiding waarnemen, zijn ook verzekerd via de collectieve polis (zie art. 1.2). De namen van de vennootschappen moeten, voor wat de BIV-polis betreft, niet meegedeeld worden. Weet wel dat de BIV-erkenning strikt persoonlijk is én dat iedereen die vastgoedmakelaarsactiviteiten uitoefent in hoedanigheid van zelfstandige (zoals ook bestuurder, zaakvoerder, vennoot) over een eigen BIV-nummer moet beschikken.

Andere activiteiten dan deze van vastgoedmakelaar zijn niet verzekerd door de BIV-polis, ook niet in hoofde van de vennootschap.

Indien binnen de vennootschap ook andere activiteiten worden uitgeoefend, zoals bouwpromotie/vastgoedpromotie, dan is dit niet gedekt door de BIV-polis en moet je hiervoor een afzonderlijke verzekering afsluiten.

Coördinaten verzekeringsmakelaar

Tot slot geven we voor de volledigheid nog de contactgegevens van de verzekeringsmakelaar mee. Het adres is het volgende:

NV Concordia
Sassevaartstraat 46/301
B-9000 Gent 

vastgoed@concordia.be

 

 

Advocaat aanstellen?

Indien het aangewezen is een advocaat aan te stellen teneinde je belangen verdedigd te zien, zal de verzekeringsmakelaar je contacteren en je de keuzelijst van raadslieden overmaken (deze keuzemogelijkheid vervalt indien de tijd tussen de kennisgeving van de dagvaarding bij de verzekeringsmakelaar en de zittingsdatum minder dan 3 werkdagen bedraagt).

Naar de toekomst toe zal deze gesloten lijst  toegevoegd worden aan het online aangifte formulier.

Tot slot is het van belang te noteren dat in de waarborg BA (zijnde dus schadedossiers waarin je gedagvaard wordt) geen vrije keuze van advocaat geldt, en dus enkel raadslieden vermeld op de keuzelijst aangesteld kunnen worden.

Anders is het wat betreft de dekking rechtsbijstand (schadedossiers waarin je zelf een partij dagvaardt teneinde vergoeding, dan wel strafrechtelijke verdediging te bekomen): hier geldt wel een vrije keuze van raadsman.

Was dit artikel nuttig?