Verzekering

U bent hier

KB

  • De BIV-polis werd opgesteld conform de deontologische richtlijn. Als je meer waarborgen en/of hogere kapitalen wil verzekeren, dan kan dat.
  • Voor je ook maar enige andere handeling stelt, neem contact met de verzekeringsmakelaar of de online tool waar je je schadeaangiften kan indienen en raadplegen. Stel zeker niet zelf een advocaat aan.
  • Alle BIV-leden, alle vastgoedmakelaars dus, zijn automatisch verzekerd via de collectieve BIV-polis (polisnummer 730.390.160). Lees alles over deze polis in dit artikel.