Verzekering

U bent hier

KB

  • Voor je ook maar enige andere handeling stelt, neem contact met de verzekeringsmakelaar (09/264 11 52) of de online tool waar je je schadeaangiften kan indienen en raadplegen. Stel zeker niet zelf een advocaat aan.
  • Alle BIV-leden, alle vastgoedmakelaars dus, zijn automatisch verzekerd via de collectieve BIV-polis (polisnummer 730.390.160). Lees alles over deze polis in dit artikel.
  • De BIV-polis werd opgesteld conform de deontologische richtlijn. Als je meer waarborgen en/of hogere kapitalen wil verzekeren, dan kan dat.