Kadasterfinder: verzamel kadastrale informatie van achter je bureau

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

Aangemaakt op 08/12/2021

Laatste update 30/06/2022

Met Kadasterfinder zijn uittreksels uit het kadaster, kadastrale leggers en grondplannen binnen handbereik - en dit van achter je eigen bureau! De tool, destijds de grootste administratieve vereenvoudiging in vastgoedland genoemd, werd gelanceerd in het voorjaar van 2012 en heeft intussen de harten van veel vastgoedmakelaars veroverd. Logisch ook, want de vereenvoudiging en de besparing is aanzienlijk.

Kadasterfinder: respecteer de voorwaarden

Opzoekingen op basis van adres

Sinds begin 2016 kan je als BIV-lid in Kadasterfinder ook opzoekingen doen op basis van een “gewoon” adres. Die optie bestaat sindsdien naast eerdere opzoekmogelijkheden op basis van perceelgegevens zoals bijvoorbeeld sectie, grondnummer, letter- en cijferexponent en partitienummer. Ook zoeken op ondernemingsnummer en postcode is mogelijk.

Verboden voor prospectie of marktonderzoek

Kadasterfinder mag enkel worden gebruikt in het licht van de bemiddelingsopdrachten die aan de vastgoedmakelaar door zijn cliënt worden toevertrouwd, dus voor een verkoop- of verhuuropdracht, en nooit voor commercieel marktonderzoek of prospectie.

Je moet als vastgoedmakelaar over een schriftelijk mandaat van je cliënt beschikken, waarbij de cliënt-eigenaar je instemming verleent om de kadastrale informatie van het betreffende pand in te zamelen.

Weet dat het BIV gelast is met de controle op de aanvragen die door haar leden worden ingediend.

Iedereen die Kadasterfinder gebruikt, moet zich trouwens eerst akkoord verklaren met een disclaimer die uitdrukkelijk vermeldt dat je een tuchtrechtelijke sanctie riskeert als je de voorwaarden om de gegevens te consulteren zou overtreden.

Kostprijs

Elke opzoeking is gratis tot en met het bekijken van de zoekresultaten. Het effectief opvragen van een concreet stuk, het aanklikken van een zoekresultaat dus, kost € 9,9 excl. btw.

Was dit artikel nuttig?