Antiwitwas: analyseer en meld verdachte transacties

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

Aangemaakt op 08/12/2021

Laatste update 17/10/2022

Om te helpen in de strijd tegen witwas en fraude, heeft de wetgever je als makelaar een pak verplichtingen gegeven. Gelukkig hebben we een tool die het kluwen voor jou ontrafelt: Antiwitwas. Het systeem helpt je door het kluwen van de wetgeving en toont je intussen nuttige tips. Je wordt zo op een praktische en efficiënte manier bijgestaan bij het vervullen van je verplichtingen. Door gebruik te maken van de tool, ben je goed gewapend tegen strenge(re) controles van de FOD Economie.

Hoe werkt het?

Het gebruiksvriendelijke systeem laat toe om door het inlezen van een elektronische identiteitskaart of het ingeven van een ondernemingsnummer reeds heel wat informatie in te vullen. De tool screent daarna klanten en partijen voor jou en berekent zelf een risicoprofiel. Ook wanneer de partijen worden samengebracht in een transactie kan je opnieuw een risicoprofiel berekenen.

De bekomen resultaten kan je aanvaarden of doorsturen aan de antiwitwasverantwoordelijke binnen het kantoor, die vervolgens de keuze maakt om de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) al dan niet te informeren.

Alle activiteiten in de tool zullen minstens 10 jaar bewaard blijven na het beëindigen van de relatie met de klant, zodat je hiermee ook aan je bewaarplicht voldoet.

Kostprijs

De screening en het berekenen van het waakzaamheidsniveau van je cliënten (en contractspartijen) op zichzelf is volledig gratis. Pas wanneer je deze samenbrengt in een transactie, zal er een betaling volgen.

De prijs van de berekening van een waakzaamheidsniveau van een transactie (risicoprofiel) bedraagt 16 euro (excl. btw).

Was dit artikel nuttig?