Do's and don'ts van de derdenrekening

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

Aangemaakt op 13/04/2023

Laatste update 27/06/2023

De wettelijk beschermde derdenrekening biedt een belangrijke garantie naar consumenten. In dit artikel geven we enkele do’s en dont’s mee zodat je goed geïnformeerd kan omgaan met je derdenrekening.

DO: Er altijd over beschikken

Bemiddelaars en rentmeesters moeten altijd over een officiële derdenrekening beschikken. Zelfs indien de voorschotten naar de notaris worden overgemaakt, dan nóg moet je een derdenrekening hebben. 

We raden aan dat je over een eigen derdenrekening beschikt, maar je mag gebruik maken van een gezamenlijke derdenrekening binnen je kantoor.

DO: Transparant beheren

Zorg steeds voor een transparant beheer van je derdenrekening. Elke verrichting moet aan de dossier of transactie verbonden zijn.

DO: Zo vlug mogelijk doorstorten

Stort de gelden altijd zo vlug mogelijk door aan de rechthebbende. Blijven de gelden om een gegronde (!) reden toch langer dan 4 maanden staan, open dan een rubriekrekening. Dit is een geïndividualiseerde rekening geopend m.b.t. een bepaald dossier of voor een bepaalde klant. Deze rubriekrekening moet pas geopend worden van zodra het voorschot meer bedraagt dan 2.500 euro.

DO: Bekendmaken

Maak je derdenrekening bekend, zowel op je briefpapier, je documenten als op je website.

DON’T: Vermengen met privégelden

Gebruik nooit derdengelden om privé- of kantooraankopen mee te financieren. Er geldt een strikte scheiding tussen je privévermogen en de gelden die je in het kader van je beroepsuitoefening ontvangt. Weet dat de gelden op de derdenrekening jou niet toebehoren!

DON’T: Debetsaldo

De derdenrekening mag nooit een debetsaldo vertonen. Eventuele bankkosten moeten, conform de "overeenkomst derdenrekening" van een andere vastgoedmakelaarsrekening, waarop andere voor de vastgoedmakelaar of zijn vennootschap bestemde tegoeden in bewaring worden gegeven, worden afgetrokken.

DON’T: Krediet toestaan

Er mag nooit een krediet worden toegestaan op de derdenrekening!

Was dit artikel nuttig?