Derdenrekening: standaard nagegaan tijdens kantoorcontroles

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

Aangemaakt op 13/04/2023

Laatste update 27/06/2023

De referendarissen van de Uitvoerende Kamer voeren bijna dagelijks controles uit in de vastgoedkantoren verspreid over gans Vlaanderen. De derdenrekening vormt daarbij een vast controlepunt. Je wordt steeds ruim op voorhand ingelicht dat men een controle komt verrichten in jouw kantoor.

Dit is wat er specifiek wordt gecontroleerd bij bemiddelaars en rentmeesters (syndici hoeven immers niet over een derdenrekening te beschikken):

  • Bestaat er een officiële derdenrekening? Het moet gaan om officieel document van je bank dat het bestaan deze rekening bevestigt. Het is niet om jij dit misschien derdenrekening noemt, dat ook daarom ook een officiële derdenrekening is.
  • Is je derdenrekening transparant? Kan elke verrichting gelinkt worden aan een dossier of een transactie? 
  • Wordt de rekening correct gebruikt? Is er geen vermenging van gelden? Worden voorschotten op deze rekening ontvangen, en bv. niet op de vastgoedmakelaarsrekening? 
  • Heeft je derdenrekening nooit een debetsaldo vertoond?

De referendarissen werken in opdracht van de rechtskundig assessor van de Uitvoerende Kamer. Hij of zij kan beslissen om een dossier te laten doorverwijzen naar de Uitvoerende Kamer.

Controleer vooraf of je toegang hebt tot de derdenrekening! Dat zorgt voor een vlot verloop van de controle.

Was dit artikel nuttig?