“Welke gegevens moet ik vermelden op mijn documenten?”

Volgens de deontologische code (art. 20) ben je als vastgoedmakelaar verplicht om onderstaande zaken op je documenten te vermelden:

  • ✓ je BIV- nummer;
  • ✓ de naam van je onderneming of rechtspersoon, met vermelding van de rechtsvorm (bvba, nv,…);
  • ✓ de vermeldingen met betrekking tot de financiële waarborg overeenkomstig de modaliteiten vast te stellen in een richtlijn*;
  • ✓ de vermeldingen opgelegd door de wet.

Onder ‘de vermeldingen opgelegd door de wet’ verstaan we onder meer de verplichte vermelding inzake het rechtspersonenregister (RPR).

Hoe vermelden?                                                                                                                   

Je vermeldt ‘RPR’ (de afkorting van rechtspersonenregister), gevolgd door een plaatsnaam. De plaatsnaam geeft aan onder welk arrondissement jouw rechtspersoon valt. De vermelding RPR Antwerpen geeft bijvoorbeeld aan de deze rechtspersoon valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Als éénmanszaak heb ik geen RPR…

Neen, inderdaad, alleen vennootschappen hebben zo’n RPR. Als eenmanszaak moet je dan wel je woonplaats of domicilieadres vermelden, want dat bepaalt de rechtbank waaronder je valt.

OPGELET: Sinds 1 april 2014 zijn de gerechtelijke arrondissementen hervormd, en daarmee ook de rechtbanken van koophandel. Door deze hervorming moet de RPR-vermelding op je facturen aangepast worden. De rechtbank van koophandel moet eerst vermeld worden en vervolgens, indien aanwezig, de afdeling onder die rechtbank. De vroegere vermelding ‘RPR Mechelen’ moet nu bijvoorbeeld vervangen worden door ‘RPR Antwerpen, afdeling Mechelen’.

Hoe weet ik welke vermelding voor mijn rechtspersoon geldt?

Surf naar www.juridat.be/kantons/kantons.htm. Nadat je de postcode van je vennootschap hebt ingegeven zie je een overzicht van alle bevoegde rechtbanken, waaronder de rechtbank van Koophandel.

Bijvoorbeeld:

  • Immo A uit 1790 Affligem moet vermelden: RPR Brussel
  • Immo B uit 3620 Lanaken moet vermelden: RPR Antwerpen, Afdeling Tongeren
  • Immo C uit Gistel moet vermelden: RPR Gent, Afdeling Brugge

* Deze richtlijn kwam er tot op vandaag niet, dus is het nog niet nodig om vermeldingen m.b.t. de financiële waarborg te vermelden.

08 juni 2016