De BIV-bijdrage

De drie pijlers van je BIV-bijdrage

De bijdrage die je jaarlijks als vastgoedmakelaar aan je Instituut betaalt, bestaat sinds 2016 uit drie componenten: het lidgeld, de CFI-bijdrage en de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering en financiële borgstelling. Maar waarvoor dient dit allemaal?

  • Het BIV-lidgeld gebruiken we om de goede werking van het Instituut te garanderen. Dat gaat van kosten voor bureaumateriaal over personeelskosten tot het organiseren van de zittingen van de Nationale Raad, de Kamers en het Bureau.
  • De CFI-bijdrage, die je als vastgoedmakelaar jaarlijks aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking of “Antiwitwascel” dient over te maken, innen we en storten we integraal door. Wie enkel ingeschreven is op de deelkolom van syndici is de CFI-bijdrage (€ 17,45) niet verschuldigd.
  • Sinds vorig jaar werken we met een gelijkaardig principe voor de premie inzake de collectieve verzekeringspolis (burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en financiële borgstelling). 

Betaalt een vastgoedmakelaar de verschuldigde bijdrage niet, dan riskeert hij of zij een schorsing van de ledenlijst, wat inhoudt dat hij of zij het beroep niet meer mag uitoefenen.

Hierom is het cruciaal dat je als vastgoedmakelaar je adresgegevens tijdig bijwerkt als deze veranderen. Dat is een kleine moeite, die je onnodige problemen bespaart. Bovendien kan dit nu volledig digitaal gebeuren! Kijk hiervoor in je persoonlijke account (inloggen).

Hoeveel bedraagt de BIV-bijdrage in 2019?

Natuurlijke personen

Titularissen
Bestaande stagiairs
€ 819 (*)
Nieuwe stagiairs (enkel eerste aansluitingsjaar) Bij inschrijving tussen 01/01 en 30/06/2019 € 769 (*) (**)
Bij inschrijving tussen 01/07 en 31/12/2019 € 384,50 (*) (**)
Stagiairs en titularissen die wederingeschreven worden Bij wederinschrijving tussen 01/01 en 30/06/2019 € 819 (*)
Bij wederinschrijving tussen 01/07 en 31/12/2019 € 409,50 (*)


(*) Wie enkel ingeschreven is op de deelkolom van syndici is de CFI-bijdrage niet verschuldigd. Het volstaat dus om € 17,45 in mindering te brengen van deze bedragen.

(**) Bij je inschrijving betaal je € 125 dossierkosten. Dat bedrag (voor dossierkosten) wordt vervolgens integraal van je eerste bijdrage afgetrokken… De dossierkosten worden niet terugbetaald in geval van een weigering van de inschrijving.

Rechtspersonen

De BIV-bijdrage 2019 voor de rechtspersonen ingeschreven op het Tableau der titularissen bedraagt € 443,63. (meer info over de erkenning van rechtspersonen)

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van het BIV vind je op elk overschrijvingsformulier dat je ontvangt: BE42 2100 7181 9054.

Goed om weten

Mits voorafgaandelijk akkoord, is er een mogelijkheid om een afbetalingsplan te bekomen, waarbij het totale verschuldigde bedrag in maximaal 2 opeenvolgende maandelijkse schijven kan afbetaald worden. Er wordt per afbetalingsschijf een administratiekost van 5 euro aangerekend. Het verzoek tot het bekomen van een afbetalingsplan moet gericht worden aan stefaan.jonckheere@biv.be.

Goedgekeurd

Het bedrag van de bijdrage en de administratieve kosten zijn goedgekeurd door de voogdijminister van het BIV, de heer Denis Ducarme.