Tuchtbeslissingen van de Kamers

Hieronder vind je een selectie van de meest interessante tuchtbeslissingen van de tuchtkamers van het BIV. Tenzij anders vermeld, hebben alle onderstaande beslissingen de kracht van gewijsde. Dit wil zeggen dat de beslissingen hieronder allemaal finale eindbeslissingen zijn. Geen enkel middel kan dus nog tegen de betreffende beslissing aangewend worden, tenzij anders vermeld.

 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  23 januari 2015
  Uitvoerende Kamer
  2546 (T7171)
  Samenvatting: 

  In plaats van zelf actief inlichtingen te verzamelen, baseerde aangeklaagde zich op de informatie die hem werd verstrekt door de opdrachtgever. In de publiciteit wordt gesproken van een meergezinswoning daar waar slechts een eengezinswoning werd verkocht.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
  Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  04 oktober 2013
  Uitvoerende Kamer
  2346 (T6434)
  Samenvatting: 

  Tekoopstelling zonder schriftelijke opdracht (na verzoek tot schatting door eigenaar), eerste inbreuk.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Artikels: 
  Voorstel geschreven overeenkomst
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  27 september 2013
  Uitvoerende Kamer
  2337 (T6470)
  Samenvatting: 

  Overtreding van de antiwitwaswetgeving: aanvaarden van een te grote som cash geld.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Financiële verrichtingen
  Artikels: 
  Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  27 september 2013
  Uitvoerende Kamer
  2334 (T6560)
  Samenvatting: 

  Compromis getekend na ontvangst van eer eerder (lager) bod.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  27 september 2013
  Uitvoerende Kamer
  2335 (T6422)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar zou zich onvoldoende gekweten hebben van zijn infoplicht, deze beschuldiging bleek onterecht.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  02 augustus 2013
  Uitvoerende Kamer
  2309 (T6541)
  Samenvatting: 

  Misleidend adverteren – Onvoldoende vorming volgen.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Vormingsverplichting
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  17 mei 2013
  Uitvoerende Kamer
  2281 (T6348)
  Samenvatting: 

  Niet beschikken over een geschreven opdracht.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Niet-conforme overeenkomst
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  17 mei 2013
  Uitvoerende Kamer
  2279 (T6433)
  Samenvatting: 

  Samenwerken met niet erkende derde, onvoldoende controle op bediende waardoor een voorschot niet correct werd doorgestort.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Eer en waardigheid
  Samenwerking met niet-erkenden
  Financiële verrichtingen
  Toezicht kantoor en personeel
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  20 december 2012
  Uitvoerende Kamer
  2186 (T6043)
  Samenvatting: 

  Een vastgoedmakelaar wordt voor de Uitvoerende Kamer van het BIV opgeroepen die, na ondertekening van een overeenkomst tussen de verkoper en koper van een onroerend goed waarvoor de aangeklaagde bemiddelde, instemde om mee te werken aan een televisieprogramma. Een medewerkster van de aangeklaagde vastgoedmakelaar werd gevolgd, en in de reportage werd informatie meegedeeld die duidelijk verwees naar de koper van de voormelde woning. Zo werden gesteld dat het hierbij ging om “rijke zakenlui uit Luxemburg”, “een jong gezin met 3 kindjes” en “hun budget van 1,5 miljoen euro”. De kopers waren hiervan niet op de hoogte en gaven geen toestemming. Op de zitting bleek echter dat de bewuste opmerkingen uit de reportage werden geknipt, waardoor de tenlastegelegde feiten niet bewezen konden worden.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Eer en waardigheid
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  15 juni 2012
  Uitvoerende Kamer
  2089 (T5855)
  Samenvatting: 

  De vastgoedmakelaar wordt verweten een schattingsverslag te hebben opgesteld dat de reële marktwaarde van voormeld goed niet benadert. De Uitvoerende Kamer acht de tenlastelegging niet bewezen, en spreekt hem vrij. Wel geeft de Kamer mee dat op basis van algemene artikels in tijdschriften en verzekeringswaarden men niet kan overgaan tot berekeningen van de waarde van een goed.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Waarschuwing
  16 mei 2012
  Uitvoerende Kamer
  2082 (T5876)
  Samenvatting: 

  Misleidende reclame – Bewust foutieve info verspreiden.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Eer en waardigheid
  Onderzoeks- & informatieplicht
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Berisping
  16 maart 2012
  Uitvoerende Kamer
  2036 (T5681)
  Samenvatting: 

  Onderzoeksplicht – antidateren documenten.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Onderzoeks- & informatieplicht
  Eer en waardigheid
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Vrijspraak
  09 december 2011
  Uitvoerende Kamer
  1987 (T5455)
  Samenvatting: 

  Optreden als vastgoedmakelaar na beëindiging van de bemiddelingsopdracht – onrechtmatig factureren - Inbreuk op de artikelen 17 en 27 van de plichtenleer van het BIV en art. 2, 7° van het K.B. van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaar.

  Aard klacht: 
  Eer en waardigheid
  Bemiddeling verkoop
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schorsing
  04 november 2011
  Uitvoerende Kamer
  1962 (T5063)
  Samenvatting: 

  Onrechtmatig vragen en innen van vergoedingen - Inbreuk op de artikelen 1 en 27 van de plichtenleer van het BIV.

  Aard klacht: 
  Bemiddeling verkoop
  Financiële verrichtingen
  Eer en waardigheid
 • Datum Kamer Beslissing (dossier)
  Schrapping
  07 oktober 2011
  Uitvoerende Kamer
  1938 (T3760)
  Samenvatting: 

  Achterhouden gelden – gebrek aan respect en ontzag – incorrect beheer – niet vlot overdragen beheersdossier aan opvolger - niet beschikken over aparte bankrekening vereniging van mede-eigenaars – samenwerken met niet een erkende derde – gebrek aan toezicht en controle – niet beschikken over een beroepsaan-sprakelijkheidsverzekering – schaden consument - schaden collega - Inbreuk op de artikelen 1, 5, 22, 28, 29, 32, 34, 70 en 78 van de plichtenleer van het BIV alsook op hoofdstuk 4, Afdeling 1 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

  Aard klacht: 
  Financiële verrichtingen
  Medewerking tuchtonderzoek
  Eer en waardigheid
  Bemiddeling verkoop
  Verzekering & borgstelling
  Samenwerking met niet-erkenden
  Syndicus - financieel beh.
  Collegialiteit

Pagina's