Tuchtbeslissingen

Hier vind je een selectie van tuchtbeslissingen die de Kamers de laatste jaren genomen hebben, met telkens een korte toelichting.

Overzicht beslissingen

Gebruik een zoekfilter om gericht te zoeken in de tuchtbeslissingen.

Resultaten: 495

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1900 (D8894)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – formation – non-respect d’une sanction disciplinaire – maître de stage

Aard van de klacht

Obligation de formation
Non respect sanction

Artikels

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4055 (T12523)

Samenvatting

Een stagiair-vastgoedmakelaar wordt verweten in het kader van de verkoop van een onroerend goed aanhoudelijk de eigenaar te hebben lastig gevallen en te hebben nagelaten een oprechte waarderaming te doen en het pand te hoog hebben ingeschat met het oog op het bekomen van een bemiddelingsopdracht.

De leden van de Uitvoerende Kamer oordelen dat het in dit dossier niet weerhouden kan worden dat de aangeklaagde de klager aanhoudend zou hebben lastig gevallen. De contactnames betroffen een normale prospectie van de markt. Wel staat vast dat de aangeklaagde, door louter een prijzige prijszetting ten behoeve van de aspiraties van de opdrachtgever te voeren, geen correcte waardebepaling stelde. Sanctie: waarschuwing.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Artikels

Aandringen tot het bekomen van een opdracht
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: oprechte schatting
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1893 (D8690)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – non-respect d’une suspension disciplinaire -
prête-nom – collaboration avec des tiers non agréés IPI – employé et actionnaire - absence de collaboration avec l’Institut – formation – antécédents disciplinaires

Aard van de klacht

Non respect sanction
Prête-nom
Collaboration avec illégaux
Collaboration à l'instruction
Obligation de formation

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Collaboration tiers non agréé / prête-nom
confraternité
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4043 (T12787)

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1891 (D8324)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – prête-nom – collaboration avec des tiers non agréés IPI – non-supervision d’agence – compte de tiers – maître de stage – confraternité – régisseur – détournement de clientèle – mission sans contrat écrit – conventions non réglementaires – absence de certificat PEB et de collaboration avec l’Institut – formation - cotisations

Aard van de klacht

Prête-nom
Collaboration avec illégaux
Supervision bureau & personnel
Confraternité
Régisseur
Contrat non conforme
Cotisation IPI
Collaboration à l'instruction
Obligation de formation

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
confraternité
Compte de tiers
contrat écrit / respect Code de droit économique
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4024 (T12399)

Samenvatting

Aangeklaagde syndicus wordt opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen omdat hij in het kader van het beheer van verschillende Verenigingen van Mede-eigenaars een ontoereikend juridisch, administratief, financieel en technisch beheer voerde, naliet algemene vergaderingen te organiseren en dossiers over te dragen aan de opvolger. Dit met als bijkomende omstandigheid dat hij reeds voor gelijkaardige inbreuken werd veroordeeld door de Uitvoerende Kamer. Aangeklaagde syndicus verschijnt niet ter zitting. De leden achten het noodzakelijk dat de zwaarst mogelijke sanctie, een schrapping van het tableau van vastgoedmakelaars wordt uitgesproken.

Aard van de klacht

Syndicus - administratief beh.
Syndicus - financieel beh.
Syndicus - technisch beh.
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1877 (D8118)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – absence de compte de tiers – contrats peu clairs – mentions obligatoires – indemnité indue – mission terminée au décès de la commettante – antécédents disciplinaires

Aard van de klacht

Courtage vente
Contrat non conforme

Artikels

Compte de tiers
Probité et dignité - Respect de la loi
Interdiction d’exercer sans mission
Libre choix du commettant quant à ses cocontractants professionnels
Mentions obligatoires sur le site et les documents
Projet écrit de convention
Restitution des documents au commettant
Transparence du compte de tiers
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1890 (D7663)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – Formation permanente – non-respect d’une sanction disciplinaire

Aard van de klacht

Obligation de formation
Non respect sanction

Artikels

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4021 (T11316)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar heeft in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 onvoldoende aandacht besteed aan zijn permanente vorming. Sanctie: 1 maand schorsing met uitstel op voorwaarde van het volgen van opleidingen ten belope van 30 uren.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4003 (T12286)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in het kader van de verkoop van een onroerend goed een bod hebben aanvaard in naam van de opdrachtgevers, zonder dat hij gemachtigd was de koop in naam en voor rekening van uw opdrachtgevers af te sluiten. Vervolgens zou hij de opdrachtgevers op ongeoorloofde wijze onder druk hebben gezet om het door hem aanvaarde bod te tekenen en een commissieloon te betalen. De leden van de Uitvoerende Kamer achtten de tenlastelegging bewezen, en leggen hem als sanctie een waarschuwing op.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Verbod uitoefening zonder opdracht
Bekijk de beslissing

Geschorst bij wederinschrijving

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4000 (T12288)

Samenvatting

Aangeklaagde moet zich verantwoorden voor de Uitvoerende Kamer, aangezien hij in het kader van de activiteiten van zijn bvba zou hebben samengewerkt met een niet-erkende vastgoedmakelaar. Aangeklaagde werd voor gelijkaardige feiten eerder gesanctioneerd. Ter zitting verschijnt niemand. De leden kunnen de aangereikte stukken en het gebrek aan ontkenning slechts op één wijze vatten en weerhouden de inbreuk ten laste van aangeklaagde. Sanctie: 6 maand schorsing.

Aard van de klacht

Samenwerking met niet-erkenden

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Samenwerking niet-erkende / naamlening
Controle en toezicht kantoor (personeel)
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3988 (T10603)

Samenvatting

Aangeklaagde werd opgeroepen met oog op de mogelijkheid tot het voeren van verweer aangaande de niet-naleving van een eerdere tuchtbeslissing die aangeklaagde hield tot het volgen van opleidingen gedurende 38 uren. Uit de gegevens blijkt dat in het jaar 2020 11 ½ uur opleiding werd gevolgd, waardoor geenszins voldaan werd aan de haar opgelegde tuchtbeslissing. Bij gebreke aan verweer is er ook geen enkel argument hiertoe voorradig. Derhalve valt aangeklaagde de eerder met uitstel uitgesproken 1 maand schorsing te beurt.

Aard van de klacht

Niet-naleving tuchtsanctie
Bekijk de beslissing

Suspension avec sursis

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1881 (D8357)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire - compte de tiers – prélèvements injustifiés - manque de collaboration avec l’Institut – manquements aux devoirs de probité, transparence, de diligence, de loyauté et violation des articles 1, 29, 30, 44 et 66 du Code de déontologie, de la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier et de l’article 21/2 § 1er à §6 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier.

Aard van de klacht

Transactions financières
Probité et dignité
Collaboration à l'instruction

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Compte de tiers
Probité et dignité - Respect de la loi
Transfert sans retard de fonds à des tiers
Transparence du compte de tiers
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1879 (D8251)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – collaboration avec un tiers non agréé IPI – absence de compte de tiers - formation permanente - violation des articles 1, 3, 4, 29, 30, 37 et 66 du Code de déontologie et de la directive déontologique relative au compte de tiers de l’agent immobilier

Aard van de klacht

Collaboration avec illégaux
Obligation de formation

Artikels

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
Compte de tiers
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1884 (D8369)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – collaboration avec un tiers non agréé IPI - mentions obligatoires – contrat de courtage non conforme à la réglementation – honoraires mentionnés hors TVA - PEB – absence de collaboration avec l’Institut - formation permanente

Aard van de klacht

Collaboration avec illégaux
Devoir de recherche et d'info
Collaboration à l'instruction
Contrat non conforme

Artikels

Collaboration co-exclusive avec des confrères
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing