Edux-documentatie

Documentatie voor vormingsverstrekkers

U bent hier

Een vorming laten erkennen in Edux

Een vorming laten erkennen in Edux

Aangemaakt op: 06/06/2018
Laatste update: 07/11/2019

Om vormingen te kunnen voorleggen ter erkenning als permanente vorming voor vastgoedmakelaars moet je eerst over een erkenning als vormingsverstrekker beschikken. Werd je nog niet erkend als vormingsverstrekker? Kom dan hier alles te weten over de procedure.

Eénmaal je aanvraag om erkend te worden als vormingsverstrekker in Edux werd ingediend, hoef je niet op een erkenning te wachten om aan de slag te kunnen. Je kan meteen overgaan naar stap 2: het voorleggen van je vormingen om hiervoor een erkenning als permanente vorming voor vastgoedmakelaars te krijgen.

Belangrijk is wel: als je erkenningsaanvraag als vormingsverstrekker wordt afgewezen, kunnen je vormingen ook niet erkend worden.

Basisgegevens

Klik in de menubalk links op je scherm op "Vormingen". Je ziet hier het overzicht van alle vormingen die je in je account hebt aangemaakt. 

Klik daarna op de groene knop "Vorming toevoegen", die je rechts bovenaan vindt.

Vul nu de gevraagde informatie over je vorming per veld in. Geef de titel in die ook op jouw website wordt gebruikt en geef aan in welke taal de vorming georganiseerd wordt.

Duid hierna aan of de vorming interessant is voor syndici en/of bemiddelaars en of ze gratis is.

Je nieuwe vorming wordt opgeslagen worden met de statussen "in behandeling" en "niet gepubliceerd". Na behandeling en voor zover de vorming erkend wordt zal de vorming gepubliceerd worden op biv.be bij het erkend vormingsaanbod. U ontvangt op dat moment ook een e-mail met deze informatie.

Inhoud toelichten

In het tabblad "Inhoud" op dezelfde pagina kan je de inhoud van de vorming toelichten. Wat is het programma? Welke onderwerpen komen aan bod? Welke tijdsindeling wordt aangehouden? Schets een duidelijk beeld voor de vastgoedmakelaar! Als de vorming erkend wordt verschijnt de door u ingegeven tekst op www.biv.be/vorming. We hebben een korte samenvatting en een volledige omschrijving nodig.

Syllabus

In het tabblad "Syllabus" dien je je cursusmateriaal te uploaden. Klik op het tabblad, daarna op "Zoek" en blader naar je bestand.

Je syllabus moet een pdf-bestand zijn, mag maximaal 2 MB zijn en moet ten laatste 1 week na het eerste lesmoment geüpload zijn.

Edux laat slechts documenten tot een bepaalde grootte toe, om de tool niet te overbelasten. Wat te doen als de syllabus van een vorming te groot blijkt? Wees creatief. Het doel is voor ons om te kunnen nagaan of het lesmateriaal correspondeert met de opgegeven inhoud.

Dit zijn twee pistes die je kan uitproberen.

Dropbox:

  • Plaats je syllabus in Dropbox
  • Sla de link naar dit document in Dropbox op als pdf
  • Upload deze pdf als syllabus.

Acrobat:

In sommige versies van het Adobe-programma Acrobat kan je een bestand opslaan als "kleinere pdf".

  • Open je bestand met Acrobat
  • Kies Bestand > Opslaan als ander bestand > Kleinere PDF
  • Kies om de bestaande compatibiliteit te behouden en druk OK
  • Sla je bestand op
  • Upload deze pdf als syllabus.

Maar er zijn vast nog betere oplossingen te bedenken… Bij twijfel of vragen: stuur een mailtje naar info@edux.be en we helpen je graag verder.

Lesmomenten toevoegen

Wanneer je vorming plaatsvindt, geef je aan in het tabblad "Lesmomenten".

Kies een datum, begintijdstip en eindtijdstip. Vul de naam van de lesgever(s) in, het aantal beschikbare plaatsen en geef eventueel de naam van de zaal mee. Duid aan of de vorming plaatsvindt op je eigen (standaard)adres of op een andere locatie. Je hebt de mogelijkheid om een eerder gebruikt adres te selecteren, zo hoef je niet steeds weer hetzelfde adres in te geven.

Per keer dat een vorming georganiseerd wordt maak je een nieuw lesmoment aan. Dit hoeft niet telkens opnieuw te worden voorgelegd. In tegendeel: zodra een vorming erkend is kan je als vormingsverstrekker onbeperkt nieuwe lesmomenten aanmaken die onmiddellijk zullen verschijnen op www.biv.be/vorming. Het is van belang dat je lesmomenten voorafgaandelijk aanmaakt. Het is niet mogelijk om lesmomenten in het verleden toe te voegen.

Na afloop van elk lesmoment geef je de deelnemende vastgoedmakelaars door.  

Opgelet: maak enkel een nieuw lesmoment aan per keer dat eenzelfde vorming doorgaat. Gaat het om een vorming die over meedere dagen of weken loopt, dan geef je een ‘meerdaagse vorming’ in. Hoe je dat doet, lees je hieronder.

Een meerdaagse vorming aanmaken

Sommige vomingen bestaan eigenlijk uit een lessenreeks of worden in delen opgesplitst waarbij er op verschillende dagen telkens een deel van de vorming wordt gegeven.

Het principe hier is dat je het eerste lesmoment ingeeft en het begin- en einduur van het lesmoment. In de eigenschappen van dit eerste lesmoment vink je vervolgens het vakje ‘Meerdaagse vorming’ aan.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat je voor elke sessie of elke dag van de lessenreeks een lesmoment aanmaakt. Enkel voor het eerste deel! De andere data en tijdstippen beschrijf je in het tabblad "Inhoud" bij de volledige inhoud.

Er zal een extra datumvak "Einddatum" tevoorschijn komen. Hierin geef je de einddatum (laatste lesmoment) van de vorming in.

Voor de duidelijkheid geef je best in de volledige omschrijving ook mee dat het om een meerdaagse vorming gaat, uit welke onderdelen de vorming zal bestaan en het programma van de reeks lessen, bijvoorbeeld als volgt:

Een link naar het inschrijfformulier toevoegen

Vaak staat er op de website van de organiserende vormingsverstrekker nog bijkomende informatie over de vorming die van nut kan zijn voor geïnteresseerde vastgoedmakelaars. Meestal kan via die weg ook meteen worden ingeschreven. Voeg daarom altijd een inschrijflink toe aan elk lesmoment en link naar de juiste pagina op uw website.

1. E-mailadres of inschrijflink? Geef indien mogelijk steeds een inschrijflink op.

De mogelijkheid om een e-mailadres door te geven werd enkel voorzien voor vormingsverstrekkers die niet beschikken over een website (waarop de vorming in kwestie kan teruggevonden worden). Als een makelaar klikt op "Inschrijven", belandt hij op de door jou opgegeven webpagina.

2. Begin de link met http:// of https://

3. Link direct naar (het inschrijfformulier van) de vorming in kwestie.

Link niet naar je homepage!

Laat geïnteresseerde vastgoedmakelaars geen tweede keer op zoek gaan naar de vorming waarvoor hij net gekozen heeft. Hij zou wel eens kunnen afhaken.

Je vindt deze informatie ook samengevat terug door op het i-icoontje te klikken in Edux.

Een voorbeeld van een goede inschrijflink:

Een vorming laten erkennen, maar niet publiceren op BIV.be 

Als je een vorming wil laten erkennen, maar je wil de lesmomenten niet publiek toegankelijk maken, dan vink je dat gewoon bij het aanmaken van een lesmoment aan.

Op die manier kan je een vorming laten erkennen zonder dat deze verschijnt tussen het vormingsaanbod op BIV.be en daar zichtbaar wordt voor alle vastgoedmakelaars. Je kan deze instelling zelf achteraf wijzigen. Je dient voor elk lesmoment aan te geven of het publiek toegankelijk is of niet. Deze keuzemogelijkheid is voorzien voor bijvoorbeeld in-company-vormingen.

Een vorming laten erkennen terwijl de datum van het lesmoment nog niet vast ligt

Dit kan je doen door bij de erkenningsaanvraag de vermoedelijke datum in te vullen en aan te vinken dat deze vorming "nog niet definitief vast ligt". Op die manier kan je de vorming al laten erkennen in afwachting van het definitief worden van het lesmoment. De vorming zal nog niet tussen het vormingsaanbod verschijnen. Zodra de datum definitief is, geef je de juiste datum in en vink je de optie "publiek toegankelijk" aan. Pas dan zullen geïnteresseerde vastgoedmakelaars deze vorming tussen het vormingsaanbod terugvinden.

Was dit artikel nuttig?