Een lesmoment ingeven in Edux

Documentatie voor vormingsverstrekkers over Edux, ons beheerplatform voor vastgoedvormingen.

Aangemaakt op 21/12/2021

Laatste update 18/08/2022

Lesmoment ingeven

In het tabblad "Lesmomenten" geef je aan wanneer je vorming plaatsvindt.

Kies een datum, begintijdstip en eindtijdstip. Vul de naam van de lesgever(s) in, het aantal beschikbare plaatsen en geef eventueel de naam van de zaal mee. Duid aan of de vorming plaatsvindt op je eigen (standaard)adres of op een andere locatie. Je hebt de mogelijkheid om een eerder gebruikt adres te selecteren, zo hoef je niet steeds weer hetzelfde adres in te geven.

Per keer dat een vorming georganiseerd wordt, maak je een nieuw lesmoment aan. Dit hoeft niet telkens opnieuw te worden voorgelegd. In tegendeel: zodra een vorming erkend is, kan je als vormingsverstrekker onbeperkt nieuwe lesmomenten aanmaken. Het is van belang dat je lesmomenten voorafgaandelijk aanmaakt. Het is niet mogelijk om lesmomenten in het verleden toe te voegen.

Opgelet: maak enkel een nieuw lesmoment aan per keer dat eenzelfde vorming doorgaat. Gaat het om een vorming die over meerdere dagen of weken loopt, dan geef je een ‘meerdaagse vorming’ in. Hoe je dat doet, lees je hieronder.

Na afloop van elk lesmoment geef je de deelnemende vastgoedmakelaars door, zodat zij een attest van deelname kunnen krijgen van ons.

Een meerdaagse vorming aanmaken

Sommige vormingen bestaan eigenlijk uit een lessenreeks of worden in delen opgesplitst waarbij er op verschillende dagen telkens een deel van de vorming wordt gegeven.

Het principe hier is dat je het eerste lesmoment ingeeft en het begin- en einduur van het lesmoment. In de eigenschappen van dit eerste lesmoment vink je vervolgens het vakje ‘Meerdaagse vorming’ aan.

Meerdaagse vorming maken

 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat je voor elke sessie of elke dag van de lessenreeks een lesmoment aanmaakt. Enkel voor het eerste deel! De andere data en tijdstippen beschrijf je in het tabblad "Inhoud" bij de volledige inhoud.

Er zal een extra datumvak "Einddatum" tevoorschijn komen. Hierin geef je de einddatum (laatste lesmoment) van de vorming in.

Meerdaagse vorming: einddatum

Voor de duidelijkheid geef je best in de volledige omschrijving ook mee dat het om een meerdaagse vorming gaat, uit welke onderdelen de vorming zal bestaan en het programma van de reeks lessen, bijvoorbeeld door te vermelden "Dit is een meerdaagse opleiding, bestaande uit 4 dagdelen van 3u. Details op onze website."

Lesmomenten (nog) niet publiceren op BIV.be 

Als je je lesmomenten niet publiek toegankelijk wil maken, dan vink je dat gewoon bij het aanmaken van een lesmoment aan.

Toegankelijkheid van een lesmoment bepalen

Op die manier kan je een vorming laten erkennen zonder dat deze verschijnt tussen het vormingsaanbod op BIV.be en daar zichtbaar wordt voor alle vastgoedmakelaars. Je kan deze instelling zelf achteraf wijzigen. Je dient voor elk lesmoment aan te geven of het publiek toegankelijk is of niet. Deze keuzemogelijkheid is voorzien voor bijvoorbeeld in-company-vormingen.

Wanneer het exacte tijdstip van een lesmoment nog niet vast ligt

Het is mogelijk om een lesmoment in te voeren zonder dat het al duidelijk is wanneer dit zal plaatsvinden.

Dit kan je doen door bij de erkenningsaanvraag de vermoedelijke datum in te vullen en aan te vinken dat deze vorming "nog niet definitief vast ligt". Op die manier kan je de vorming al laten erkennen in afwachting van het definitief worden van het lesmoment. De vorming zal nog niet tussen het vormingsaanbod verschijnen.

Zodra de datum definitief is, geef je de juiste datum in en vink je de optie "publiek toegankelijk" aan. Enkele uren daarna zullen geïnteresseerde vastgoedmakelaars deze vorming in ons vormingsaanbod terugvinden.

Was dit artikel nuttig?