Edux-documentatie

Documentatie voor vormingsverstrekkers

U bent hier

Een lesmoment ingeven in Edux

Een lesmoment ingeven in Edux

Aangemaakt op: 24/09/2019
Laatste update: 07/11/2019

Wanneer je vorming plaatsvindt, geef je aan in het tabblad "Lesmomenten".

Kies een datum, begintijdstip en eindtijdstip. Vul de naam van de lesgever(s) in, het aantal beschikbare plaatsen en geef eventueel de naam van de zaal mee. Duid aan of de vorming plaatsvindt op je eigen (standaard)adres of op een andere locatie. Je hebt de mogelijkheid om een eerder gebruikt adres te selecteren, zo hoef je niet steeds weer hetzelfde adres in te geven.

Een meerdaagse vorming aanmaken.

Als je van de ingeschreven personen verwacht dat zij een lessenreeks volgen, geef je aan dat het hier gaat om een meerdaagse vorming. Het principe hier is dat je het eerste lesmoment ingeeft en het begin- en einduur van het lesmoment. In de eigenschappen van dit eerste lesmoment vink je vervolgens het vakje ‘Meerdaagse vorming’ aan.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat je voor elke sessie of elke dag van de lessenreeks een lesmoment aanmaakt. Enkel voor het eerste deel! De andere data en tijdstippen beschrijf je in het tabblad "Inhoud" bij de volledige inhoud.

Er zal een extra datumvak "Einddatum" tevoorschijn komen. Hierin geef je de einddatum (laatste lesmoment) van de vorming in.

Voor de duidelijkheid geef je best in de volledige omschrijving ook mee dat het om een meerdaagse vorming gaat, uit welke onderdelen de vorming zal bestaan en het programma van de reeks lessen, bijvoorbeeld als volgt:

 

Liever niet opnemen op BIV.be ?

Als je een vorming wil laten erkennen, maar je wil de lesmomenten niet publiek toegankelijk maken, dan vink je dat gewoon bij het aanmaken van een lesmoment aan.

Op die manier kan je een vorming laten erkennen zonder dat deze verschijnt tussen het vormingsaanbod op BIV.be en daar zichtbaar wordt voor alle vastgoedmakelaars. Je kan deze instelling zelf achteraf wijzigen. Je dient voor elk lesmoment aan te geven of het publiek toegankelijk is of niet.

Deze keuzemogelijkheid is voorzien voor bijvoorbeeld in-company-vormingen.

 

Een vorming laten erkennen waarvan de datum nog niet gekend is

Dit kan je doen door bij de erkenningsaanvraag de vermoedelijke datum in te vullen en aan te vinken dat deze vorming "nog niet definitief vast ligt". Op die manier kan je de vorming al laten erkennen in afwachting van het definitief worden van het lesmoment. De vorming zal nog niet tussen het vormingsaanbod verschijnen. Zodra de datum definitief is, geef je de juiste datum in en vink je de optie "publiek toegankelijk" aan. Pas dan zullen geïnteresseerde vastgoedmakelaars deze vorming tussen het vormingsaanbod terugvinden.

Was dit artikel nuttig?