Het beroep van vastgoedmakelaar

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

U bent hier

Niet erkend? Geen ereloon!

Niet erkend? Geen ereloon!

Aangemaakt op: 19/12/2017
Laatste update: 13/11/2019

Nietigheid van overeenkomst

Omdat de beroepsreglementering voor vastgoedmakelaars van openbare orde is, is een vastgoedmakelaarsovereenkomst tussen een illegale makelaar en consument nietig.

Illegale makelaars hebben geen recht op een ereloon.

Rechtspraak

(Cass., 29 november 2007, C.07.0173.N, www.cass.be)

Er kan geen afbreuk worden gedaan aan de wetten die de openbare orde en de goede zeden betreffen evenmin kunnen verbintenissen een gevolg hebben wanneer hun oorzaak door de wet is verboden of strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde.

Een wet is van openbare orde als hij de essentiële belangen van de Staat of van de gemeenschap raakt of als hij de grondslagen bepaalt waarop de economische of morele orde van de maatschappij rust.

De bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar bepalingen strekken ertoe de toegang tot de markt te regelen met het oog op de kwaliteit van de dienstverlening ter bescherming van het publiek, betreffen de de economische grondslagen van de maatschappij en raken bijgevolg de openbare orde.

Was dit artikel nuttig?