Het beroep van vastgoedmakelaar

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

U bent hier

Lijst van “financiële risicolanden”

Lijst van “financiële risicolanden”

Aangemaakt op: 19/12/2017
Laatste update: 10/04/2020

Entiteiten en personen zoals vastgoedmakelaars die onderworpen zijn aan de antiwitwaswet moeten in bepaalde gevallen verscherpte klantenonderzoeksmaatregelen nemen. Relaties met natuurlijke personen of juridische entiteiten die gevestigd zijn in derde landen met een hoog risico worden automatisch beschouwd als een hoog risico waarvoor vastgoedmakelaars verscherpte waakzaamheidsmaatregelen aan de dag moeten brengen.

Over welke landen gaat het? Het gaat om landen die hiervoor worden aangemerkt door de FATF (Financial Action Task Force) en de Europese Commissie.

 

 

FATF lijst met landen die een hoog WG/FT-risico vormen voor het internationaal financieel stelsel

Actieve tegenmaatregelen

Dit zijn de landen ten aanzien van wie de FATF oproept om actief tegenmaatregelen te nemen om het internationaal financieel systeem te beschermen tegen witwassen en de financiering van terrorisme:

 • Iran
 • Noord-Korea

Actieve tegenmaatregelen zijn bijvoorbeeld het beperken van zakelijke relaties of financiële transacties met ingezetenen van het geïdentificeerde land.

 

De oproep om tegenmaatregelen te nemen tegen Iran werd in juni 2016 evenwel opgeschort omdat Iran zich op hoog politiek niveau heeft geëngageerd om via de uitvoering van een Actieplan haar tekortkomingen weg te werken en daarbij technische assistentie te zoeken. Iran blijft wel vermeld zolang het Actieplan niet volledig is uitgevoerd.

Verhoogde waakzaamheid

Daarnaast beveelt de Cel aan om bij de toepassing van de risicoanalyse verhoogde waakzaamheidsmaatregelen te nemen voor de volgende landen:

 • Botswana
 • Cambodja
 • De Bahamas
 • Ethiopië
 • Ghana
 • Pakistan
 • Panama
 • Sri Lanka
 • Syrië
 • Trinidad and Tobago
 • Tunesië
 • Yemen

EU-lijst met risicolanden

Op de EU-lijst staan momenteel:

 • Afghanistan
 • Bosnië-Herzegovina
 • Ethiopië
 • Guyana
 • Irak
 • Iran
 • Laos
 • Noord-Korea
 • Pakistan
 • Sri Lanka
 • Syrië
 • Trinidad en Tobago
 • Tunesië
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Yemen

Bron: FOD Financiën

Was dit artikel nuttig?