Nieuwigheden BIV-plichtenleer

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

Aangemaakt op 21/12/2021

Laatste update 11/05/2022

Verplichte vermelding BA-verzekering en borgstelling

Nieuw is dat de vastgoedmakelaar voortaan op elk document én op zijn website ook de naam van de verzekeringsonderneming (op dit moment is dat: NV AXA Belgium) moet vermelden die instaat voor de dekking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en financiële borgstelling, evenals het polisnummer (art. 20 van de nieuwe plichtenleer). Voorbeeld van mogelijke vermelding: “BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)”.

Samenwerking bij co-exclusieve opdrachten

Het is een open deur intrappen, maar wanneer verschillende vastgoedmakelaars co-exclusief wensen samen te werken, moet dit gekenmerkt zijn door een volledige geest van samenwerking. Dit werd nu expliciet opgenomen in de nieuwe plichtenleer met de verplichting om de afspraken schriftelijk vast te leggen. De vastgoedmakelaars dienen alle inlichtingen en documenten uit te wisselen in het belang van de opdracht en stellen daartoe een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst op (art. 25 nieuwe plichtenleer).

Bedragen van VME rechtstreeks op rekening van VME

Ook voor de syndicus zijn er een aantal nieuwigheden.  Zo moet de syndicus er onder andere op toezien dat schadevergoedingen, ristorno’s, terugbetalingen, en, in het algemeen, elk bedrag dat aan de Vereniging van Mede-eigendom (VME) toekomt, ook rechtstreeks op de rekening van de VME wordt gestort (art. 79 nieuwe plichtenleer).

Bewaartermijn documenten syndicus

De bewaartermijn van documenten als afrekeningen en de vermogensstaat wordt verlengd. De syndicus zal deze voortaan geen 5, maar wel 10 jaar - na datum van verkregen kwijting - moeten bijhouden (art. 84 nieuwe plichtenleer).

Inventaris bij overdracht documenten aan opvolgende syndicus

In geval een nieuwe syndicus wordt aangesteld, moet de aftredende syndicus en zijn opvolger - in het kader van de overhandiging van de documenten zoals voorzien in art. 577-8 §4, 9° van het Burgerlijk Wetboek - een gedetailleerde inventaris opstellen met de overgedragen stukken (art. 85 nieuwe plichtenleer).

Het was belangrijk om de oude BIV-plichtenleer (editie 2006) in overeenstemming te brengen met  de nieuwe wettelijke veranderingen (Wetboek Economisch recht, Vastgoedmakelaarswet van 2013, wetgeving mede-eigendom, …). Tegelijkertijd werden een aantal aanpassingen doorgevoerd  - zoals hiervoor besproken - die verder zullen bijdragen tot een beter imago van het beroep en tot meer consumentenvertrouwen.

Was dit artikel nuttig?