Zijn zonnepanelen per definitie inbegrepen in een verkoop?

Goederen die onroerend zijn geworden door bestemming (incorporatie of verankering in de woning) zijn normaal gezien steeds inbegrepen in de verkoop. Zonnepanelen die op het dak gemonteerd zijn kunnen niet zonder beschadiging weggenomen worden. Deze moeten worden beschouwd als onroerend door incorporatie. Aldus zijn ze inbegrepen in de verkoop, tenzij er in de verkoopovereenkomst andere afspraken zouden zijn gemaakt. Een verkoper die zijn zonnepanelen wil meenemen zorgt er best voor dat er een clausule wordt opgenomen in de verkoopovereenkomst waarin duidelijk wordt voorzien dat de zonnepanelen niet inbegrepen zijn in de verkoop. Eventueel kunnen ook bijkomende afspraken gemaakt worden over het herstel van het dak na de verwijdering van de panelen en de hieraan verbonden kosten.

Er bestaan echter ook zonnepanelen die niet in het gebouw werden vastgehecht. Bijvoorbeeld zonnepanelen in ‘bakken’ in de grond, of zonnepanelen die enkel vastgehecht zijn via een snoer. Deze blijven roerend en zijn dus niet automatisch inbegrepen in de verkoop, dit alweer tenzij er andere afspraken gemaakt worden in de verkoopovereenkomst

Tenslotte wordt ook best overeen gekomen of en voor welke prijs eventueel de groenestroomcertificaten worden overgenomen.

19 april 2016