Zijn rookmelders en brandblussers verplicht in handelspanden?

Rookmelders

Rookmelders zijn niet verplicht in handelspanden en kantoren, maar indien in het handelspand ook een woonlokaal aanwezig is, dan gelden de verplichtingen betreffende het voorzien van rookmelders wel.

Brandblussers

Dikwijls zijn brandblussers wel verplicht, hoewel het in dat geval niet aan de verhuurder van het handelspand is om daarvoor te zorgen. De huurder moet als bedrijfsleider meestal bepaalde brandpreventie voorzien, afhankelijk van zijn activiteit. Meestal zijn die voorwaarden en de goedkeuring door de brandweer gekoppeld aan de vergunning die hij nodig heeft, bv. voor een activiteit in de horeca. Indien de huurder personeel heeft gelden er extra regels. In de huurovereenkomst kan een clausule worden opgenomen dat “het in overeenstemming brengen van het pand met wettelijke normen en voorschriften allerhande met het oog op de uitbating, de uitsluitende verantwoordelijkheid van de huurder is.”

24 september 2015