Wat te doen als een huurder met de noorderzon verdwijnt en er huurschade is?

Een huurder laat de sleutels tot de woning achter en verdwijnt met de noorderzon. Het pand wordt eerdaags opnieuw verhuurd en er is huurschade. Wat moet ik de verhuurder aanraden?

In zo’n geval moet de verhuurder snel reageren. Adviseer hem of haar dan ook volgende acties te ondernemen:

  1. De schade oplijsten en foto's maken van de vaststellingen
  2. Een (aangetekende) brief naar de huurder versturen waarin je de vastgestelde schade omschrijft en je een nieuwe datum voorstelt om een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te stellen. Als je over een e-mailadres beschikt bezorg je de brief ook langs die weg.
  3. Als de huurder opnieuw niet reageert, moet je je tot de vrederechter richten. Dat stel je best niet uit. De vrederechter kan dan een expert aanstellen en beslissen over het verder verloop van de procedure.
22 oktober 2015