Wat mag verstaan worden onder “opzegging door de verhuurder voor eigen gebruik” bij woninghuur?

De opzeg voor eigen gebruik is één van de door de wet voorziene vervroegde opzegmogelijkheden voor de verhuurder bij woninghuur. Deze opzeg kan in principe op elk ogenblik, rekening houdend met een opzeggingstermijn van zes maanden. Een verhuurder kan zich niet zomaar op deze opzeggingsgrond beroepen zonder er verder enig gevolg aan te geven. Hierop staan zware sancties.

Onder “eigen gebruik” wordt verstaan dat het goed persoonlijk en werkelijk zal worden betrokken door de verhuurder zelf of door een familielid tot in de derde graad. De huurder kan dit “eigen gebruik” bewijzen met alle middelen van recht: de aanwezigheid van meubilair of materiaal, water, gas of elektriciteitsfacturen en de mededeling van briefwisseling, die regelmatig naar het betreffende adres werd opgestuurd.

Het eigen gebruik is niet noodzakelijk als woning of hoofdverblijf bedoeld, maar bijvoorbeeld ook als handelsruimte of voor de uitoefening van een vrij beroep. Ook een (ernstig) gebruik als tweede verblijf kan in aanmerking komen.

De verhuurder kan ook een rechtspersoon zijn. Eigen gebruik wil dan zeggen dat de rechtspersoon zijn maatschappelijke zetel wil vestigen in het goed of er een vestiging, kantoor, opslagruimte, enz. wil in onderbrengen.

04 januari 2016