Volgens een mede-eigenaar zijn onze notulen van de Algemene Vergadering te beknopt. Toch hebben alle mede-eigenaars de notulen altijd goedgekeurd. Waar moet ik best toch op letten?

In de wet op de mede-eigendom wordt vermeld dat de syndicus de notulen opstelt van alle beslissingen die door de AV worden genomen. Zo moeten minstens de behaalde meerderheden genoteerd worden, net zoals de namen van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich onthouden hebben.

De notulen moeten aan het einde van de zitting - en na lezing - ondertekend worden door de voorzitter van de AV, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers. De wet op de mede-eigendom bepaalt niet hoe uitgebreid de notulen moeten zijn.

Gezien de verplichte handtekening van de voorzitter en de aangeduide secretaris zijn dit vermoedelijk de meest aangewezen personen om onmiddellijk een korte controle van de notulen te doen en eventueel de syndicus te wijzen op noodzakelijke verduidelijkingen en aanvullingen. 

24 september 2015