Verliest een failliet vastgoedmakelaar ook automatisch zijn BIV-erkenning?

Neen. Een faillissement - ook wanneer het om een eenmanszaak gaat -  heeft niet automatisch tot gevolg dat men geschrapt wordt als vastgoedmakelaar.

Wél kan, als het BIV op de hoogte gebracht wordt, er wel rekening gehouden worden met bepaalde elementen uit het faillissementsdossier. Bijvoorbeeld als het om een bedrieglijk faillissement zou gaan en er fraude mee gemoeid is. Afhankelijk van het dossier zal er bepaald worden of er al dan niet een tuchtsanctie moet opgelegd worden.

29 oktober 2015