Moet een huurcontract van een parkeergarage ook worden geregistreerd? Zo ja, door wie? Kan dit gratis?

Moet een huurcontract van een parkeergarage ook worden geregistreerd? Zo ja, door wie? Kan dit gratis?

Een huurcontract van een parkeergarage betreft geen woninghuur, maar ook hier is registratie verplicht. Zowel de eigenaar (verhuurder) als de huurder kunnen het huurcontract registreren. Het is aangewezen om in het huurcontract vast te leggen wie de registratieverplichting op zich zal nemen en wie zal instaan voor de kosten. De registratierechten bedragen 0,2 % op het totaalbedrag van de huurprijs en de lasten die aan de huurder zijn opgelegd voor de duur van het huurcontract. Gaat het om een huurcontract van onbepaalde duur, bedragen de rechten 0,2 % van de huurprijs en de aan de huurder opgelegde lasten voor een periode van tien jaar. De registratie moet binnen 4 maanden na de ondertekening van het huurcontract gebeuren, laattijdige registratie levert een boete op.

07 juli 2016