Mijn opvolger in de bemiddeling voor verkoop heeft de woning verkocht aan iemand die ik nog informatie heb verstrekt. Wie heeft recht op het ereloon?

Alles hangt af van de inhoud van de contracten die werden afgesloten met de makelaars in kwestie. Als het contract van makelaar 1 voorziet dat hij na de beëindiging van zijn opdracht een vergoeding kan eisen als de woning binnen maximum 6 maanden na het aflopen van de opdracht alsnog verkocht wordt, dan heeft deze makelaar recht op zijn volledig overeengekomen ereloon - het zogenaamde lijstbeding. Dit ongeacht of er intussen een tweede makelaar werd aangesteld of niet.

Dit geldt wél enkel en alleen op voorwaarde dat er verkocht wordt aan iemand die op de lijst van personen staat aan wie makelaar 1 destijds precieze en individuele informatie verstrekte. Of aan iemand die in zo’n verhouding staat ten opzichte van de personen die op de lijst voorkomen, dat het aannemelijk is dat ze daardoor over de verschafte informatie beschikten. Deze lijst moet correct en binnen 7 werkdagen na afloop van de opdracht aan de eigenaar overhandigd zijn en de personen op je lijst moeten met zekerheid kunnen geïdentificeerd worden. Het is dus niet noodzakelijk om alle mogelijke gegevens over een persoon op te nemen, maar een voornaam alleen volstaat niet. Indien achteraf discussie over de identiteit zou ontstaan moet de vastgoedmakelaar de nodige bewijzen kunnen voorleggen.

Als vervolgens makelaar 2 een opdracht kreeg en hij erin slaagt de woning te verkopen, heeft deze in principe eveneens recht op zijn volledig ereloon. Het spreekt voor zich dat dit een weinig consumentvriendelijke situatie is. Een eigenaar die hiermee geconfronteerd wordt, is in de meeste gevallen niet geneigd zomaar twee erelonen te betalen. Artikel 48 van de plichtenleer zegt daarom dat een vastgoedmakelaar zich steeds moet informeren bij de eigenaar om te controleren of de opdracht die hem wordt voorgesteld al aan een collega is toevertrouwd.

Als er met een niet-exclusieve opdracht wordt gewerkt, moet de makelaar de eigenaar in ieder geval wijzen op de risico’s van cumulatie van honoraria. Uiteraard is het in elke situatie wenselijk dat de makelaars goede afspraken maken en de eigenaars voldoende inlichten over de mogelijke gevolgen.

28 maart 2018