Mijn klant heeft een bod van de vraagprijs voor zijn woning geweigerd. Heb ik nu geen recht op mijn ereloon?

Ik ben vastgoedmakelaar en gemandateerd voor de verkoop van een pand aan prijs X en kreeg een vast en definitief aankoopbod tegen de gevraagde prijs. Mijn klant weigert evenwel om het bod te ondertekenen en blokkeert zo de verkoop. Kan dit? En heb ik recht op mijn ereloon?

Het al dan niet verkopen van een onroerend goed blijft een voorrecht van de verkoper. Het recht op ereloon is afhankelijk van wat er in de bemiddelingsovereenkomst werd vastgelegd. Indien het contract voorziet dat het ereloon verschuldigd is wanneer er een vast en definitief bod wordt uitgebracht -overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst - dan is het ereloon verschuldigd. Indien daarentegen de overeenkomst bij voorbeeld bepaalt dat het ereloon slechts verschuldigd is wanneer de authentieke akte wordt verleden, dan is er in principe geen commissie verschuldigd.

28 maart 2018