Mijn hulp wordt ingeroepen bij de verhuur van een woning met zonnepanelen op het dak. Moeten hiervoor bijzondere bepalingen worden opgenomen in het huurcontract?

Er bestaan geen vastgelegde regels voor het gebruik van zonnepanelen. Het is natuurlijk wel belangrijk om duidelijke afspraken te maken hierover en deze ook vast te leggen in de huurovereenkomst.

Doordat de huurder een lagere energiefactuur zal hebben is het logisch dat er in het huurcontract een afspraak wordt gemaakt over de vergoeding die de huurder hiervoor zal betalen. Er bestaan geen regels om deze vergoeding te bepalen. Wel zegt de huurwet dat kosten die worden aangerekend aan de huurder ofwel forfaitair zijn ofwel de werkelijke kosten moeten worden aangerekend. Bij woninghuur kunnen beide partijen altijd vragen om de werkelijke kosten aan te rekenen.

Naast de te betalen vergoeding is het ook aan te raden dat er een clausule voorzien wordt dat de verhuurder niet aansprakelijk is voor eventuele stroomonderbrekingen. Ook wordt best opgenomen wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud van de zonnepanelen.

 
30 mei 2017