Mag ik als syndicus een kost aanrekenen aan de vertrekkende mede-eigenaar voor het verstrekken van de wettelijk verplichte inlichtingen bij verkoop?

Je bent als syndicus gerechtigd om een vergoeding te vragen voor het verstrekken van de wettelijk verplichte inlichtingen bij verkoop van een kavel (art 577-11 §1 ev. uit het Burgerlijk Wetboek). De wet bepaalt niets over de grootte van de bedragen, noch wanneer deze kosten moeten voldaan worden. Om latere discussies te vermijden werd dit punt door een aantal syndici voorgelegd op de A.V. (bij de verlenging van het contract van de syndicus) waarbij dan onmiddellijk ook het bedrag van de kosten werd meegedeeld. Ook wordt best in het contract met de syndicus duidelijk gespecificeerd welke diensten binnen het contract vallen en voor welke diensten er eventueel een meerprijs zal worden aangerekend. Zo weet iedereen waaraan zich te verwachten. Deze werkwijze is, hoewel aan te raden, echter geenszins verplicht.

24 september 2015