Mag ik al publiciteit maken voor een bouwgrond waarvan de verkavelingsvergunning nog in aanvraag is?

Ik werd gelast met de verkoop van een bouwgrond. Het betreft een groot perceel dat in drie afzonderlijke delen zal verdeeld en verkocht worden. Er werd een plan opgemaakt door een landmeter. De verkavelingsvergunning is in aanvraag. Mag ik ondertussen al publiciteit maken voor deze verkoop? In ieder geval zal aan geïnteresseerden zeer duidelijk worden verteld dat de verkaveling nog in aanvraag is en zal een kopie van het opgemaakte plan worden meegegeven.

In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) staat dat niemand zonder voorafgaande vergunning een stuk grond mag verkavelen voor woningbouw (artikel 4.2.15, §1). Uit de parlementaire voorbereiding van de VCRO blijkt dat ook publiciteit maken voor de verkoop van zulke gronden verkavelingsvergunningsplichtig is. Het doel is hiervan is te voorkomen dat geïnteresseerden achteraf toch niet zouden kunnen aankopen, nl. in het geval dat de vergunning niet zou afgeleverd worden. Ook al worden geïnteresseerde kopers heel goed geïnformeerd, zo lang de vergunning niet bekomen is, moet er gewacht worden met het voeren van publiciteit. Op het overtreden van dit artikel van de VCRO staam ook strenge sancties (artikel 6.1.1 VCRO).

07 juli 2016