Mag een vastgoedexpert makelaarsactiviteiten stellen?

Neen, het beroep van vastgoedmakelaar is een beschermd beroep. Al wie de activiteiten van een vastgoedmakelaar wil uitoefenen, moet beschikken over een BIV-nummer. Men krijgt pas een BIV-nummer wanneer men voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, zoals voldoen aan de diplomavereisten, de stageperiode doorlopen, slagen voor het BIV-examen, beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zich aan de deontologische code houden, enz.

Het beroep van vastgoedexpert daarentegen is geen beschermd beroep. In principe kan iedereen zich vastgoedexpert noemen, zonder daarbij gehinderd te zijn door enige kennis van vastgoed. Vanuit de sector wordt echter wel al jaren gepleit voor een expliciete en wel omschreven titelbescherming.

 

19 oktober 2015