Mag een mede-eigenaar een advocaat meenemen naar de Algemene Vergadering?

Het antwoord op uw vraag is niet eenduidig. De algemene vergadering blijft uiteindelijk een privéaangelegenheid waarop niet zomaar iedereen aanwezig kan zijn. De wet bepaalt niets over de mogelijkheid om zich op de algemene vergadering te laten bijstaan door bv. een advocaat. In de rechtsleer zijn de meningen hierover dan ook verdeeld.

Sommigen menen dat men zich enkel kan laten bijstaan als deze mogelijkheid expliciet in het reglement van mede-eigendom werd ingeschreven. Anderen gaan ervan uit dat bijstand door een adviseur of advocaat in de regel mogelijk is, maar dat de statuten van het gebouw dit kunnen verbieden.

Het is dus aangewezen dat er vooraf verwittigd wordt en men de voorzitter om toestemming vraagt (die dan eventueel de statuten hierover kan nazien). Eventueel kan ook over deze vraag gestemd worden op de algemene vergadering zelf.

28 oktober 2015