Mag de Algemene Vergadering (AV) beslissen om uitnodigingen per mail toe te sturen?

Mag de algemene vergadering (AV) van mede-eigenaars voor de gehele mede-eigendom beslissen om de uitnodigingen van de AV per e-mail toe te sturen in plaats van per aangetekende brief?

Dat mag niet. De AV moet bijeengeroepen worden via aangetekende brieven, tenzij een mede-eigenaar individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om de oproeping op een andere wijze te ontvangen (vb. via e-mail). De AV kan bovendien ook niet beslissen dat een mede-eigenaar die niet akkoord gaat met het ontvangen van de bijeenroeping per e-mail voortaan zelf de kosten van de aangetekende zending moet dragen. De Wet op de mede-eigendom bepaalt immers dat de administratieve kosten voor de oproeping van de algemene vergadering ten laste komen van de vereniging van mede-eigenaars.

04 januari 2016