Kunnen leden van een raad van mede-eigendom zelf een studiebureau aanstellen?

De raad van mede-eigendom kan niet zomaar beslissen tot het aanstellen van een studiebureau. Een dergelijke beslissing moet genomen worden door de Algemene Vergadering. Eventueel kan aan de raad van mede-eigendom (alweer door de Algemene Vergadering) de opdracht gegeven worden om deze beslissing voor te bereiden door bijvoorbeeld al een aantal offertes op te vragen, die dan vervolgens aan de Algemene Vergadering kunnen worden voorgelegd.

22 oktober 2015