Kan ik in de plaats van mijn BIV-erkende vennoot een niet-erkende vennoot in de zaak benoemen?

Mijn BIV-erkende vennoot wil uit de zaak stappen. Is het mogelijk om in zijn plaats een niet-erkende vennoot te benoemen? En mag deze een bestuursmandaat opnemen?

In principe is er voor beide vragen geen bezwaar, op voorwaarde dat de persoon zonder BIV-erkenning geen enkele vastgoedmakelaarsactiviteit uitoefent. Het uitvoeren van vastgoedactiviteiten op zelfstandige basis is immers voorbehouden aan BIV-erkende vastgoedmakelaars. Wanneer uit de regelmatige en gerichte controles van het BIV blijkt dat de persoon zonder erkenning toch vastgoedmakelaarsactiviteiten uitoefent, zullen correctionele procedures voor de niet-erkende vennoot (illegale uitoefening) en tuchtprocedures voor de erkende vennoot (naamlening) volgen.

22 oktober 2015