Kan een verkoper aan een andere koper verkopen als de eigenlijke koper geen voorschot betaalt en niet meer van zich laat horen?

Een opdrachtgever van een bemiddeling voor verkoop kan niet zomaar aan een andere verkoper verkopen. De koop is immers reeds tot stand gekomen. De opdrachtgever doet er goed aan om bij een advocaat te rade te gaan, die een ingebrekestelling kan uitsturen om de koper alsnog aan te manen zijn verplichtingen na te komen, zo niet zal de ontbinding van de koop in rechte moeten gevorderd worden. De verkoper kan daar niet op anticiperen door reeds een koopovereenkomst af te sluiten met een andere koper mits opname van een opschortende voorwaarde.

24 september 2015