Kan de vereniging van mede-eigenaars verhuur via Airbnb inperken?

Als syndicus wordt mij recent de vraag gesteld of verhuur via Airbnb door mede-eigenaars kan worden verboden of beperkt. De overige mede-eigenaars van het gebouw vinden het niet fijn dat er telkens voor één of meerdere dagen onbekenden opduiken in het gebouw. Soms verlopen deze tijdelijke verblijven goed, af en toe zorgt dit voor overlast.

De vereniging van mede-eigenaars (VME) kan in ieder geval geen algemeen verbod om appartementen te verhuren opleggen. Wel is het mogelijk om een bijzonder verbod in de statuten van het gebouw in te schrijven. De statuten zouden bijvoorbeeld kunnen bepalen dat terbeschikkingstelling via elk online platform verboden is, of dat verhuur als vakantiewoning verboden is. Om de statuten te kunnen aanpassen zal dit punt moeten opgenomen worden op de agenda van de algemene vergadering en zal er een 4/5 meerderheid van de stemmen moeten gehaald worden.

07 juli 2016