Ik word gevraagd om te bemiddelen bij de verkoop van een woning in Henegouwen. Is het beschikken over een bodemattest nu al verplicht? Zo ja, vanaf wanneer moet dit attest beschikbaar zijn?

Er moet rekening gehouden worden met artikel 85 CWATUPE (Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie of het Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening).  Daarin staat dat de informatie van het bodemattest moet worden opgenomen in de akte van overdracht. Bijgevolg zou het bodemattest dus minstens aanwezig moeten zijn bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst. Publiciteit voeren kan in principe zonder dat het bodemattest al aanwezig is.

 
30 mei 2017