Ik kreeg onlangs een oude hoeve in portefeuille voor verkoop. Ik vermoed dat het om een beschermde hoeve gaat of dat deze is opgenomen in een inventaris onroerend erfgoed. Hoe kan ik dit nagaan en welke gevolgen heeft dit?

Als de hoeve beschermd is heeft de eigenaar hierover een aangetekende brief ontvangen waaruit het voornemen blijkt dat het onroerend goed voorlopig of definitief beschermd is.

Wanneer de hoeve niet beschermd is, maar wel is opgenomen in een vastgestelde inventaris heeft de eigenaar wellicht geen aangetekende brief ontvangen maar werd dit algemeen bekend gemaakt (bv. door een aanplakking in de gemeente,…). Als je zeker wil zijn, kan je best de online inventaris nakijken via https://inventaris.onroerenderfgoed.be of https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/.

Als vastgoedmakelaar dien je je te informeren over het statuut van de goederen die je verkoopt. Er kunnen immers voordelen verbonden zijn aan een bescherming. Zo zijn er soms flexibelere energienormen en is het gemakkelijker om een woonfunctie te verkrijgen zelfs als het goed gelegen is in agrarisch gebied.

Maar het beschermd statuut kan ook een nadeel zijn. Er gelden bijzondere zorgplichten om de waarde van het goed te bewaren. Soms bestaan er premies die mee de last kunnen dragen. En last but not least: er kunnen specifieke informatieplichten gelden waarop fikse boetes (tot wel 10.000 euro) staan bij niet-naleving.

Wie naar www.onroerenderfgoed.be surft en vervolgens doorklikt naar “beschermd onroerend erfgoed” met daaronder “rechtsgevolgen”, kan alle nuttige informatie terugvinden (wanneer geldt de informatieplicht, waaruit bestaat deze, voorbeeldclausules om op te nemen in de compromis etc.).

 
02 mei 2018