Ik heb als vastgoedmakelaar een exclusief verkoopscontract afgesloten met een eigenaar, maar intussen heeft ook een notaris zijn bord aan de woning geplaatst. Wat kan ik doen?

De Nationale Kamer van Notarissen stelde regels op inzake de bemiddeling door notarissen bij de minnelijk of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen (KB 14 november 2006). Artikel 1 zegt dat een notaris geen opdracht mag aanvaarden om voor een onroerend goed te bemiddelen, indien ook een erkend vastgoedmakelaar met diezelfde opdracht werd belast.

24 september 2015