Hoe kan een toekomstige eigenaar van een woning een lopende huurovereenkomst beëindigen?

Als vastgoedmakelaar kreeg ik de opdracht een onroerend goed te verkopen. Een gezin huurt de woning als hoofdverblijfplaats. Over welke mogelijkheden beschikt de toekomstige eigenaar om een einde te stellen aan de lopende huurovereenkomst ?

Eerst en vooral moet men nagaan of de huurovereenkomst werd geregistreerd. Is dit het geval, dan krijgt de nieuwe eigenaar dezelfde rechten en verplichtingen als de vorige verhuurder en moet hij het contract op dezelfde wijze naleven. In principe - behalve wanneer deze mogelijkheid in de initiële overeenkomst wordt uitgesloten - moet hij een opzeggingstermijn van 6 maanden respecteren om het goed persoonlijk te betrekken, of zal hij moeten wachten tot het einde van een driejarige periode indien hij andere motieven wenst in te roepen.

Indien de huurovereenkomst niet werd geregistreerd voor het verlijden van de authentieke akte, en de huurder het pand minstens 6 maanden bewoont, dan kan de koper het goed betrekken mits een opzegging van 3 maanden bekendgemaakt binnen de 3 maanden na het verlijden van de akte. Als de huurder het pand echter minder dan 6 maanden bewoont, is de huurder niet beschermd. De koper kan de huurovereenkomst dan beëindigen zonder motief of vergoeding.

15 oktober 2015