Gesplitste aankoop: waarop moet je letten?

De ‘gesplitste aankoop’, waarbij de ouders het vruchtgebruik aankopen en de kinderen de blote eigendom verwerven, werd vroeger zonder meer aanvaard. De gesplitste aankoop houdt in dat bij overlijden van de ouders het vruchtgebruik aanwast bij de blote eigendom en de kinderen de volle eigenaars worden, zonder dat zij verdere successierechten verschuldigd zijn.

Er was vroeger wat onduidelijkheid omtrent gesplitste aankopen. Het ging daarbij vooral over de oorsprong van de gelden. Meestal hebben de kinderen zelf niet de nodige fondsen ter beschikking om de aankoop van de blote eigendom te bekostigen. Dus kregen ze die fondsen vooraf van de ouders via een schenking. Deze werkwijze werd een tijd op de ‘black list’ gezet. Het werd gezien als misbruik.

Maar intussen staat de techniek van schenking gevolgd door gesplitste aankoop niet langer op de zwarte lijst, mits aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • ofwel moeten op de voorafgaande schenking schenkingrechten betaald worden (3% bij schenking aan kinderen);
  • -ofwel moet aangetoond worden dat de kinderen vrij over de geschonken gelden hebben kunnen beschikken.

De laatste bepaling is onduidelijk. Vrije beschikking wordt bijvoorbeeld aanvaard als kan aangetoond worden dat de schenking niet specifiek bestemd was voor de financiering van de aankoop van de blote eigendom, maar het zal in de praktijk niet eenvoudig zijn om na het overlijden van de ouders dit bewijs te leveren...

24 september 2015