Een verhuurder wil een woninghuurovereenkomst van korte duur verderzetten met dezelfde huurders, maar aan een hogere huurprijs. Kan dit?

Dit kan niet. De woninghuurwet verbiedt dit expliciet. Een huurovereenkomst van korte duur (3 jaar of minder) eindigt na het verstrijken van de overeengekomen periode op voorwaarde dat de verhuurder of huurder de huur opzegt ten minste 3 maanden voor de vervaldag. Een woninghuurcontract van korte duur kan één keer verlengd worden met een totale huurtijd van maximum 3 jaar. De verlenging moet schriftelijk gebeuren onder dezelfde voorwaarden. De basishuurprijs kan dus niet worden gewijzigd. Als de huurder het contract van korte duur niet tijdig zou opzeggen en in de woning blijft zonder dat de verhuurder zich hiertegen verzet, wordt de huurovereenkomst automatisch omgezet in een huurovereenkomst van 9 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden. De regels die van toepassing zijn op een huurovereenkomst van 9 jaar gelden hier dan ook.

24 september 2015