Eén van mijn mede-eigenaars is failliet. Ten aanzien van de mede-eigendom zijn er belangrijke openstaande schulden. Wat moet ik als syndicus doen?

Als een mede-eigenaar failliet wordt verklaard, zal de curator het appartement van de failliete mede-eigenaar verkopen. Als de curator geen huurinkomsten ontvangt of de appartementen niet gebruikt worden voor de verderzetting van de handelsactiviteit, dan worden de bijdragen in de gemeenschappelijke lasten na faillissement niet als boedelschuld beschouwd. Bij verkoop van de appartementen gaat de opbrengst dus naar de hypothecaire schuldeiser (meestal de bank) en enkel als er dan nog iets over blijft wordt dit verdeeld over de andere schuldeisers.

Ook de onbetaalde vorderingen van de vereniging van mede-eigenaars van voor het faillissement zijn niet bevoorrecht. De VME blijft hier in de kou staan. De overige mede-eigenaars zijn hiervan de dupe, aangezien zij uiteindelijk het niet betaalde aandeel moeten betalen.

Is een nalatige mede-eigenaar niet failliet en wordt een appartement verkocht met openstaande gemeenschappelijke lasten, dan is de notaris verplicht de verschuldigde achterstallen in te houden op de prijs (art.577-11/1 B.W.). Bij een mede-eigenaar met veel schulden zal dit niet altijd een oplossing zijn, want ook in dit geval moet de notaris de hypothecaire schuldeisers en schuldeisers met een voorrecht op het onroerend goed bij voorrang uitbetalen.

Als syndicus moet je in elk geval altijd zo snel mogelijk aangifte van schuldvordering doen in naam van de VME bij de aangestelde curator.

24 september 2015