Is een clausule voor stilzwijgende hernieuwing van het syndicuscontract nog geldig?

Als syndicus sloot ik in maart 2010 een syndicuscontract af voor een duur van 5 jaar met een clausule die een stilzwijgende hernieuwing voorziet voor 5 jaar. Is deze clausule op vandaag nog geldig?

Deze clausule is niet meer geldig. Dit geldt ook voor clausules opgenomen in contracten van voor de inwerkingtreding van de regel in de wet op de mede-eigendom die uitdrukkelijk stelt dat stilzwijgende hernieuwingen niet geldig zijn (huidig art. 577-8, § 1, vierde lid, Burgerlijk Wetboek). De hernieuwing van uw mandaat kan nu enkel nog geldig gebeuren door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Een syndicuscontract mag sinds 2010 slechts een duur van maximum 3 jaar hebben.

17 september 2019