Drie erfgenamen verkopen samen een geërfde woning. Wat als één van de erfgenamen plots weigert nog te verkopen?

Een woning werd geërfd door 3 erfgenamen. Zij beslissen gezamenlijk om de woning te koop te stellen. Ik teken met hen een verkoopopdracht waarin, naast de vraagprijs, ook een minimumprijs wordt opgenomen. Achteraf blijkt een zoon van één van de erfgenamen de woning te willen kopen, hij biedt de minimumvraagprijs. Hij had uiteraard voorkennis van deze prijs. Een van de andere erfgenamen weigert nu te verkopen. Kan hij hiertoe gedwongen worden?

In principe zijn het steeds de eigenaars die, in dit geval gezamenlijk, beslissen of en voor welke prijs er verkocht wordt. Indien zij het niet eens worden kan elk van hen aan de rechtbank vragen om uit onverdeeldheid te treden. Artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek stelt immers dat niemand verplicht is in onverdeeldheid te blijven.

Bij een dergelijke ‘onvrijwillige’ – want door erfenis ontstane – onverdeeldheid zal een dergelijk verzoek normaal zonder veel moeilijkheden door de rechtbank ingewilligd worden. In principe wordt verplicht een openbare verkoop georganiseerd. De uiteindelijke verkoopprijs is dus onzeker. Daarnaast komen de kosten voor het inrichten van de openbare verkoop ten laste van de verkopers.

29 september 2016