De Algemene Vergadering van ons Brussels appartement verloopt steeds in het Frans. Is dat in orde als ik als syndicus alle documenten laat vertalen?

De wet op de mede-eigendom stelt dat elke mede-eigenaar het recht heeft een vertaling te vragen van elk document naar de streektaal. Indien de mede-eigendom in tweetalig gebied gelegen is, kan elke mede-eigenaar dus een vertaling vragen in het Nederlands én in het Frans. De kosten hiervan vallen ten laste van de Vereniging van Mede-eigenaars. En het is natuurlijk wel de syndicus die ervoor moet zorgen dat deze vertaling wordt uitgevoerd.

Dit geldt echter niet voor de taal waarin de AV verloopt. Een syndicus van een gebouw, gelegen in tweetalig gebied, moet niet verplicht tweetalig zijn. Als een mede-eigenaar beroep wil doen op een tolk, kan hij dat op eigen initiatief en voor eigen rekening doen. 

24 september 2015