Bij een bemiddeling voor handelshuur kwam ik met de eigenaar overeen dat de huurder een deel van mijn ereloon betaalt. Maar de huurder stelt dat dit onwettig is. Klopt dat?

Dat klopt niet. Bij handelshuur is het aspect van het ereloon van de vastgoedmakelaar iets wat regelmatig in de onderhandeling over het contract wordt meegenomen. Het is perfect mogelijk en wettig om (een deel van) het ereloon voor rekening van de huurder te laten nemen.

Opgelet: bij woninghuur is dat niet mogelijk! In de woninghuurwet (artikel 5ter) wordt uitdrukkelijk gesteld dat bemiddelingskosten niet ten laste van de huurder mogen worden gelegd.

24 september 2015