Als ik een afgelaste Algemene Vergadering opnieuw bijeenroep, geldt dan het aanwezigheidsquorum opnieuw?

Als het aanwezigheidsquorum op de eerste algemene vergadering niet wordt gehaald, dien je als syndicus inderdaad een nieuwe algemene vergadering bijeen te geroepen. Deze moet bijeenkomen na het verstrijken van tenminste 15 dagen. De nieuwe vergadering kan dan doorgaan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars en ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten.

Dit geldt echter alleen wanneer de dagorde ongewijzigd blijft (uitgezonderd een rechtzetting of een verbetering). Als er toch een wijziging noodzakelijk is, wordt dit geïnterpreteerd als een nieuwe, eerste uitnodiging en moet het aanwezigheidsquorum opnieuw gehaald worden.

22 oktober 2015