Terug naar het overzicht

Stagiairs : voeg regelmatig documenten toe aan je stage-agenda

vrijdag 14 oktober 2022

Stagiair-stagemeester
©Shutterstock

In het kader van je stage moet je regelmatig je activiteiten invullen in de stage-agenda van de stagetool. We vragen echter ook om die activiteiten voldoende te stofferen met documenten die je stage illustreren. De stagedienst merkt echter in een aantal gevallen op dat veel stagiairs geen of onvoldoende documenten bijvoegen, wat op termijn nadelig voor hen kan zijn.

De stagetool is namelijk zo ingesteld dat activiteiten en documenten tot 60 dagen geleden kunnen worden geregistreerd. Je kan dus slechts 60 dagen terugkeren in je agenda om aanvullingen of toevoegingen te doen! Kernprincipe van de stagetool is immers dat het onze expliciete bedoeling is dat de stagiair zijn agenda regelmatig bijhoudt en niet wacht tot het einde van zijn stage om alles in te voeren. Denk aan de leuze "liefst dagelijks, minstens wekelijks"...

Door dit te doen, stel je de stageafdeling ook in staat om tijdig te controleren of je je agenda correct invult en of de ingediende documenten overeenstemmen met de verwachtingen van de Uitvoerende Kamer.

Denk er aan dat er vele documenten zijn die kunnen worden gebruikt ter illustratie van je stage-activiteiten en die dus perfect als bijlagen kunnen dienen. Enkele voorbeelden: bemiddelingscontracten, huurcontracten, verkoopovereenkomsten, verslagen van algemene vergaderingen, maar ook e-mails tussen de stagiair en de stagemeester en/of tussen de stagiair en de huurders/kopers/notarissen/...

Aarzel niet om in geval van twijfel onze Knowledge Base (categorie Stage) te raadplegen en specifiek de handleiding stagetool, of neem contact op met de dienst stage.